Karta właściwości w SOLIDWORKS®ie, karta w PDM oraz makro Properties usprawniają definiowanie właściwości plików. Możesz wykorzystać również metodę opartą o MS Excel® i wszystkie właściwości uzupełnić w pliku a następnie przenieść je odpowiednio do komponentów SOLIDWORKS®. Wystarczy, że wczytasz odpowiednio przygotowaną listę. W kolumnie A od wiersza 2 powinny znaleźć się nazwy komponentów odpowiadające nazwie BOM (zazwyczaj jest to nazwa pliku). W kolejnych kolumnach umieść wartości właściwości pamiętając o tym, aby w nagłówkach, w wierszu 1 umieścić odpowiednie nazwy właściwości.

 

MacroSolid Properties from excel 1

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.